ZARZĄD

Mariusz Rogalski

technik dentstyczny – właściciel pracowni.
Absolwent Szkoły Techniki Dentystycznej w Neumunster, Niemcy.
Wieloletnia praktyka w pracowniach:
„Bloch – Zahntechnik” – Lubeck
„BDMZ” – Lubeck

Anna Rogalski

właściciel pracowni.
Absolwentka Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie

ADMINISTRACJA

LOGISTYKA

DZIAŁ PRAC PORCELANOWYCH

DZIAŁ CAD/CAM

DZIAŁ MODELOWANIA
I PRAC KOMBINOWANYCH

DZIAŁ PRAC AKRYLOWYCH

GIPSOWNIA