Kongres – „Wkrocz z nami w przyszłość CAD-CAM”

Wykładowcy: „Atraumatyczna implantacja”- implant jednoczłonowy z  obciążeniem natychmiastowym Zabieg LIVE !!  Dr n. med. Jolanta Nowakowska- Socha Odbudowa estetyczna w odcinku przednim przy pomocy skanera   wewnątrz-ustnego – LIVE !! Technik dent. Robert Michalik Warszawa